Hyrylän yläaste

Uusimmat tiedotteet

Ulkopuolisessa sovelluksessa on näkynyt oppilaiden nimitietoja 13.09.2022

Visman tiedote / kolmannen osapuolen kehittämässä sovelluksessa sinne kirjautuneille huoltajille näkyi huollettavan opetusryhmän muiden oppilaiden nimet.

Lue koko juttu

Oppilaanohjausta tehostetusti Kuuma-kuntien ja Porvoon 8. ja 9. -luokkalaisille 08.08.2022

Perusopetuksen 8. ja 9. -luokkalaisilla on mahdollisuus tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen. Oppilaan oikeus saada tehostettua henkilökohtaista ohjausta perustuu 1.8.2021 voimaan tulleisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden päivitykseen. Oppilaalla, joka tarvitsee perusopetuksen jälkeisiin jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvää tukea, on oikeus oppilaanohjauksen lisäksi saada tarpeidensa mukaista tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta vuosiluokilla 8. ja 9. Ohjauksessa keskitytään kehittämään oppilaan jatko-opintovalmiuksia ja ohjaamaan oppilas hänelle sopiviin jatko-opintoihin. Koulu kartoittaa kahdeksasluokkalaisten osalta alkusyksystä ketkä voisivat hyötyä tehostetusta opinto-ohjauksesta tulevana lukuvuotena.

Lue koko juttu

Keusoten tiedote nuorille 16.5.2022 17.05.2022

Lue koko juttu

Työharjoittelu Hyryllän yläasteella 09.10.2020

Lue koko juttu

Kouluruokailun juhlapäiviä 01.10.2018

Tuusulan kouluissa muistellaan menneitä kouluruokia

Lue koko juttu

Vanhemmat tiedotteet

Näet yllä ainoastaan julkisia tiedotteita. Kirjauduttuasi sisään saatat nähdä enemmän tiedotteita.

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma ja Visma-logo ovat Visma AS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wilma ja Wilman logo ovat Visma Aquila Oy:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.